Czym w rzeczywistości jest zdrowie według WHO?

Zdrowie według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) to stan nie tylko fizycznego, ale również umysłowego i społecznego dobrostanu. Klasyczna definicja zdrowia w ostatnim czasie rozszerzona została o sprawność do prowadzenia produktywnego życia ekonomicznego i społecznego. WHO zdrowie – jak łatwo się domyślić – jest zagadnieniem bardzo szerokim i obszernym, które jest bardzo trudne do zdefiniowania. Sprawdź … Czytaj dalej Czym w rzeczywistości jest zdrowie według WHO?